egyetemek belso oldal fejlec 895x190px felveteli

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)

KÉPZÉS

Képzés neve: Vidékfejlesztési agrármérnök (BSc).

A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja:
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE), Keszthely.

Képzési forma: tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat) – tehát nem olyan nagy akadály, ha valaki már dolgozik és/vagy családja van.

Képzési idő: 6 + 1 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: összesen 210 kreditpont.

Az oktatás nyelve: magyar.

A képzés helyszíne: Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).

A képzés célja
Olyan környezettudatos gazdálkodói szemléletű szakemberek képzése, akik felelősségteljesen képesek gazdálkodni a természeti és pénzügyi vagyonnal, akik az erdőt mint gazdasági entitás kezelik és fenntartható gazdálkodást képesek folytatni vele. Az erdő tekintetében figyelembe veszik a kitermelhető fa mellett a többi gazdasági potenciált is, mint például az erdei gyümölcsök, gomba, méhészet, és ugyanakkor az alternatív energetikai és a turisztikai hasznosítási lehetőségeket is.

Megszerezhető ismeretek
A képzés tananyaga felöleli egyrészt a Székelyföldre jellemző természeti környezet alapszintű ismeretét a talajtól az állatfajokig, a növénytermesztés, állattenyésztés és vadgazdálkodás alapjait, de különösen az erdők működését és művelését, másrészt a gazdasági folyamatok és törvényszerűségek megismerését és kiszámítását romániai és európai jogi keretek között.

A szakmai tudás mellett hangsúly kapnak az informatikai és pályázatírási ismeretek is.A hallgatók tanulmányaik első évében alapozó tantárgyakkal ismerkednek, pl. mikro- és makroökonómia, pénzügy, jogi ismeretek. Ezt követően kerül sor a szakmai ismeretek elsajátítására, mint agrárismeretek (legelőgazdálkodás, állattenyésztés, növénytermesztés, kertészet), agrárgazdasági és vállalkozási ismeretek (agrárpolitika és környezetpolitika, szaktanácsadás, pénzügy és számvitel, mezőgazdasági üzemtan, emberierőforrás-gazdálkodás, marketing), erdőgazdálkodási ismeretek (erdőművelés és -telepítés, vadgazdálkodás, fagazdálkodás, erdővédelem), regionális, vidékfejlesztési és természetvédelmi ismeretek (regionális gazdaságtan, vidékfejlesztés, területi és projekttervezési ismeretek).

Megszerezhető kompetenciák
A végzett hallgatók az elsajátított gazdasági, menedzsment-, erdőgazdálkodási, regionális és térségi ismereteik birtokában, ökológiai szemléletük alapján képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel.

A végzettek képesek lesznek az erdőbecslésre, erdőművelésre és csemetetermesztésre, erdővédelemre, az erdei melléktermékek értékesítésére, a vadgazdálkodás munkálatainak szervezésére, irányítására és végrehajtására, továbbá képesek lesznek ésszerűen és hatékonyan kezelni az EU-s támogatási forrásokat.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A jövőt illetően megsokszorozódnak azok a feladatok, amelyek igénylik a gazdasági és vidékfejlesztési ismeretekkel rendelkező diplomás szakembereket. A végzettek leendő munkahelyeiként – a teljesség igénye nélkül – jelölhetők meg: agrárvállalkozások, pénzintézetek, önkormányzatok, területfejlesztési tanácsok, közbirtokosságok, magán- és állami erdészetek, fakitermelő és -feldolgozó vállalatok, a területfejlesztés szakigazgatási szervei, vidékfejlesztésben érintett alapítványok, helyi szerveződésű társadalmi szervezetek, érdekképviseletek, tervező intézmények, kistérségi társulások.

Gyakorlatorientáltság, életpálya-tervezés
Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a hallgatók szakmai gyakorlatának. Az egyetemi évek alatt megszerzett munkatapasztalatok a munkához szükséges kulcskompetenciák erősítése mellett fontos szerepet töltenek be a hallgatók elhelyezkedési stratégiájában is: a szakmai gyakorlati hely sokak számára később az első munkahellyé is válik.

Oktatási intézményünk egy másik jellegzetessége, hogy számos hallgató, aki nálunk kezdi el a tanulmányait, már rendelkezik munkahellyel – a tanulás és a diplomaszerzés esetükben a szakmai fejlődéshez és karrierépítéshez szükséges.

Még miben más, mint...?
Az oktatás hétvégén történik. Így azoknak, akik hisznek az életen át tartó tanulás megtartó erejében, nem akadály, ha már dolgoznak és/vagy családjuk van. Hallgatóink többek között azt emelik ki, mennyire jó, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy itthon és magyarul tanulhassanak.

Sokan kedvelik azt is, hogy mind helyi, mind anyaországi oktatók is részt vesznek az anyagleadásban. Míg mások azt tartják értéknek, hogy nincs kicsinyes bürokrácia, „családias” a hangulat, közvetlenebb az oktatók és a hallgatók közötti viszony.

Tandíjmentes. Képzéseinket a magyar állam is fontosnak tartja, így finanszírozást biztosít az itt tanuló hallgatók számára.

Tovább a kategóriában: TANTERV »
Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ
Postacím:
Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +40 769 019 383
E-mail:
Kövess minket
Kezdőlap
Top
A szek.ro weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt ön beleegyezik a cookie-k használatába. Bővebben...