Edutus

Képzés neve: Marketing (Marketing MSc).

A Marketing mesterképzésen szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

– végzettségi szint: mesterfokozat;
– szakképzettség: okleveles közgazdász marketing szakon;
– a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Marketing.

A szakmai hátteret biztosítja és az oklevelet kiállítja: Edutus Egyetem, Tatabánya–Budapest.

Képzési forma:
levelező, tömbösített hétvégi oktatás (péntek délután, szombat).

Képzési idő:
4 félév.

Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma:
összesen 120 kreditpont.

Az oktatás nyelve:
magyar.

A képzés helyszíne:
Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (Kőkereszt tér 1. szám).

Tandíj:
1950 RON/félév. Részletfizetésre valamennyi hallgató jogosult – az önköltség kifizetése 3 részletben is történhet.

A képzés célja:

A Marketing mesterszak képzési célja olyan magasfokú marketing elméleti ismeretekkel és magabiztos gyakorlati alkalmazási készségekkel rendelkező okleveles közgazdászok pályára állítása, akik képesek felismerni egy vállalat marketingkörnyezetének valamennyi összefüggését, és ennek megfelelően irányítani a vállalat piaci műveleteit. Az Edutus Egyetemen Marketing mester oklevelet szerzettek nemcsak holisztikus megközelítésben látják a vállalkozás üzleti lehetőségeit, hanem a fenntarthatóság jegyében képesek meghatározni a szükséges feladatokat. Ilyen értelemben az üzleti siker és a fenntartható fejlődés nem kizárja egymást, hanem éppen hogy erősítő szinergikus hatást eredményeznek.

A végzettek képesek megszervezni és lebonyolítani a szükséges piackutatási feladatokat, elkészíteni a sikerrel kecsegtető marketingterveket, meghatározni a versenyképes marketingmixet, hatékonyan megszervezni a marketingdöntések végrehajtását és rendszerbe építeni a marketing-kontrolling folyamatokat. A képzésben különös hangsúlyt kapnak az értékesítés-menedzsmenttel foglalkozó ismeretek és technikák, valamint az e-kereskedelem és az online marketing ma már egyre szélesebb körben terjedő gyakorlata.
Milyen többletet ad az alapképzéshez képest?
Oktatási programjaink az elmúlt években beváltak, számos pozitív visszajelzésünk érkezett. A képzés alapelvei – amelyek az egyetem egész képzési politikájának meghatározó pillérei – az erős elméleti és módszertani alapozó képzés, a széles körű, gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai képzés és a magas színvonalú – tudást és kommunikációs készséget egyaránt fejlesztő – nyelvi képzés.

A mesterképzésben ezt kiegészíti a kutatási készségek megszerzése: a hallgatóknak tanulmányaik során több tárgy keretében is szakirodalmi elemzéseket, forráskutatásokat és saját felméréseik értékelését kell elvégezniük, és kutatási eredményeiket írásban és/vagy szóban prezentálniuk kell. Ezen kívül nagy hangsúlyt helyezünk hallgatóink szervezői és vezetői képességeinek fejlesztésére is. Mindennek célja, hogy erős elméleti és módszertani alapokkal rendelkező, ugyanakkor a gyakorlatban felmerülő konkrét feladatok, problémák megoldására, és az eredmények megfelelő kommunikálására képes szakembereket bocsássunk ki.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
1. Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szak.
2. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szak.
3. A 4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
4. A 2. és 3. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési ciklusba való belépés minimális feltétele: legalább 30 kredit az alábbi területekről:
– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;
– elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;
– üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.

Mesterképzés felvételi vizsgán szerezhető pontok:
Elérhető maximális pontszám: 100 pont: oklevél minősítése alapján: 40 pont, szakmai és motivációs beszélgetés (Sz): 50 pont.

Többletpontok
(minden szak esetében maximum 10 többletpont adható):
• esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
• fogyatékosság: 10 pont
• gyermekgondozás: 10 pont
• hátrányos helyzet: 5 pont
• 2. nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
• 2. nyelvvizsga/középfokú (B2) komplex: 3 pont
• 3. nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
• 3. nyelvvizsga/középfokú (B2) komplex: 3 pont
• intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont
• országos TDK 1-3. hely: 5 pont
• sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
• sporteredmény: világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Idegen nyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges (pl. román nyelv és irodalomból tett sikeres érettségi vizsga).
Főbb tárgyak
Marketingmenedzsment, kutatásmódszertan, stratégiai menedzsment a marketingben, fogyasztói és vásárlói magatartás, marketingkutatás, modern közgazdasági és piacelméletek, értékesítés-menedzsment, pénzügyi menedzsment, integrált marketingkommunikáció, termékkínálat- és márkapolitika, marketingtervezés és -kontrolling, nemzetközi és interkulturális marketing.

Munkaerőpiaci lehetőségek
A legkorszerűbb és a gyakorlati alkalmazásban is kipróbált marketingismeretek feljogosítják a végzettet arra, hogy marketingvezetői munkakört töltsön be mind nagyobb – akár multinacionális –, mind kis- vagy közepes vállalatoknál.
A világgazdasági válság következtében nehezebbé vált értékesítési körülmények és növekvő verseny egyik oldalról korlátozták a marketingbüdzséket, másrészt viszont épp a marketinghatékonyság javítására hívták fel a figyelmet. Ez a körülmény a jól képzett, újszerű marketinggyakorlatot ismerő marketingesek számára új pályalehetőségeket nyit.
A munkaerőpiaci kereslet számai, előrejelzései, az állásajánlatok is azt tükrözik, hogy a telített közgazdász szakmán belül a marketing, az értékesítés, a kommunikáció és a logisztika területén még bővülő kereslettel számolhatunk, főleg a legmagasabb végzettségűek körében.

Még miben más, mint...?
Az oktatás hétvégén történik. Így azoknak, akik hisznek az életen át tartó tanulás megtartó erejében, nem akadály, ha már dolgoznak és/vagy családjuk van. Hallgatóink többek között azt emelik ki, mennyire jó, hogy lehetőséget biztosítunk arra, hogy itthon és magyarul tanulhassanak.
Sokan kedvelik azt is, hogy mind helyi, mind anyaországi oktatók is részt vesznek az anyagleadásban. Míg mások azt tartják értéknek, hogy nincs kicsinyes bürokrácia, „családias” a hangulat, közvetlenebb az oktatók és a hallgatók közötti viszony.

További információkat kérhet e-mailben a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen vagy tekintse meg a képzés leírását az anyaintézmény honlapján: https://www.edutus.hu/oktatas/mesterkepzes/marketing/

1. oldal / 5
Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ
Postacím:
Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.
Ügyfélszolgálat:
Tel.: +40 769 019 383
E-mail:
Kövess minket
Kezdőlap
Top
A szek.ro weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt ön beleegyezik a cookie-k használatába. Bővebben...