VitaMAG
VitaMAG

Képzéseink (IX.-XII.)

A 2019–2020-as tanév szeptemberében, 16-ával kezdődően a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ VitaMAG-programja érettségire felkészítő és nyelvi készségfejlesztő foglalkozásokat indít.

A feldolgozandó tananyag évi 28 alkalomra van felosztva, melynek elsajátítása, begyakorlása várhatóan április végére fejeződik be. (A foglalkozások a 2019–2020-as tanév struktúrájának alakulásától függően heti 2 órát vesznek igénybe. A különböző ünnepek miatt elmaradt órákat május második felében pótoljuk.) Abban az esetben, ha a csoport később indul, az alkalmak száma csökken.

A csoportokat legtöbb 16, legkevesebb 12 tanulóval indítjuk. A fent említett foglalkozásokhoz minden csoportnak a foglalkozásokba beépített tanulásmódszertan óra társul, mely többek között segít az új csoportba való beilleszkedésben, erősíti az önbizalmat, de az adott tantárgyra szabott hatékony tanulási technikák ismertetésére is hangsúlyt fektetünk.

Az I. félév elején és a II. félév végén kérdőív segítségével visszajelzést kérünk a résztvevőktől erősségeinkről, valamint gyengeségeinkről, melyekből következő évre erősséget tudunk kovácsolni.

 

A könnyű és hatékony jelentkezés gyereke számára 4 LÉPÉSben:

1. LÉPÉS:

AZ AJÁNLAT VÉGIGOLVASÁSA

Az eddigi évek tapasztalataira alapozva személyre szabjuk a foglalkozásainkat, ezért minden tantárgyból a bejelentkezett tanulókat felmérjük, és tudásuk szerint osztjuk őket csoportokba. A képzések az iskolai oktatást kiegészítik, célunk a minőségbeli változás a kiindulási ponthoz képest. Hangsúlyt fektetünk a tantárgy megszerettetésére, az egyes diákok önbizalmának erősítésére, amely segíthet nekik abban, hogy az iskolai órákon is bátrabban szerepeljenek, hosszú távon kisebb-nagyobb sikereket érjenek el. A különböző foglalkozások részletes leírása a bővebb tájékoztatóban olvasható, ez elengedhetetlen lépés a helyes választás érdekében.

CSOPORTJAINK

Matematika

Osztály

Bejutás módja

Képzés típusa

XII.

Jelentkezés

Érettségi felkészítő 

Szintfelmérő 

IX., X., XI.

Osztály csoportos jelentkezése

Készségfejlesztő foglalkozás

 

Román

 

Osztály

Bejutás módja

Képzés típusa

XII.

Jelentkezés

Érettségi felkészítő

Szintfelmérő

IX., X., XI.

Jelentkezés

Nyelvoktatás

Szintfelmérő

Angol, német, olasz, spanyol nyelvtanulás ITT.

 

2. LÉPÉS:

Az ONLINE JELENTKEZÉS menete

Az iratkozás itt, ONLINE, a megfelelő csoport vagy csoportok, illetve tantárgy vagy tantárgyak kiválasztásával történik. A jelentkezés folyamatos, míg a létszám engedi.

A jelentkezés menete:

  1. Online űrlap kitöltése és elküldése
  2. Együttműködési megállapodás kitöltése, aláírása a VitaMAG székhelyén (SZÉK, Kőkereszt tér 1.) július 26-ig, majd augusztus 26-tól 9-16 óra között
  3. BRD bankban a hozzájárulás kifizetése vagy online utalás

A csoportba bejutás sorrendjét az online jelentkezési sorrend adja, ez azonban a kifizetéssel válik véglegessé. Ha az együttműködési megállapodás aláírását követően 5 munkanapon belül nem történik meg a befizetés a helyet nem tartjuk tovább.

Érdeklődni lehet telefonon (0769-019 495) és személyesen (Székelyudvarhely, Kőkereszt tér 1.) is.

Telefonos konzultáció: július 26-ig, valamint augusztus 26-tól.

 

Hozzájárulás


Évente 28 alkalom, hetente 1,5 órás foglalkozással:

Az éves hozzájárulás képzésenként 1000 lej /fő. Ez az összeg befizethető két részletben is.

500 RON Tantárgy oktatása +

                 Tanulásmódszertan

500 RON Tantárgy oktatása +

                 Tanulásmódszertan

I. részlet befizetési határideje

2019. szeptember 27.

II. részlet befizetési határideje

2019. november 22.

Abban az esetben, ha a diák folytatja tanulmányait (a 2018–2019-es tanévben is részt vett a VitaMAG-os képzésben), 5%-os kedvezményben részesül; valamint további 5% kedvezményben részesül, ha több programon vesz részt, vagy elsőfokú rokona is részt vesz a programban. A kedvezmények nem halmozhatóak.

 

Kedvezmény 1. – I. félév

500 480 RON Hűségkedvezmény

Kedvezmény 1. – II. félév

500 480 RON Hűségkedvezmény

Kedvezmény 2. – I. félév

500 480 RON Testvérkedvezmény

Kedvezmény 2. – II. félév

500 480 RON Testvérkedvezmény3. LÉPÉS:

A tanuló szintfelmérőn való részvétele + csoportok létrehozása – első hét (2019. szeptember 16-19.)

4. LÉPÉS:

 Találkozás a szülőkkel – második hét (2019. szeptember 23-26.)

 

Érettségi felkészítő

Matematika érettségi felkészítő

Az érettségi felkészítők célja magáért beszél.
A tanulási folyamat három modulra van felosztva. Ezen modulok az érettségiben megjelenő három tételsor tananyagának átvételére és begyakorlására szolgálnak.

A modulok tartalma nagy vonalakban:
1. modul: 9-10. osztályos tananyag – algebra és mértan (egyenletek, függvények, haladványok, trigonometria, kombinatorika stb. – itt nagyon sok van)
2. modul: 11-12. osztályos algebra (mátrixok, egyenletrendszerek, műveletek, polinomok)
3. modul: 11-12. osztályos analízis (folytonosság, deriválás, integrálás)

Az átismételt tananyag mennyisége és nehézségi szintje függ a diákok tudásszintjétől és motivációjától. Arra összpontosítunk, hogy a diákok saját szintjükhöz mérten fejlődjenek és természetesen a minimum az, hogy az érettségi vizsgán elérjék az átmenő jegyet. Az említett szempontok alapján az érettségire szükséges tananyagmennyiség 60–90% -át lehet átvenni, és a befektetett munka mennyisége alapján a vizsgán 1-2 jegyet lehet emelni. A tanulási folyamatok során a diákok megkapják a vizsgára szükséges tananyagot és leckéket, amelyekből maguk is készülhetnek a megmérettetésre. Az egyes témák átvétele után gyakorlatok következnek, amelyre több hangsúlyt fektetünk. A diákoknak lehetőségük van egyénileg és csoportosan is dolgozni. Minden modul lezárásakor tesztírásra kerül sor, amely az érettségin megjelenő feladatok hasonmásaiból van összeállítva.
 

Román nyelvoktatás
Harmadik éve tartunk IX. osztálytól román nyelvi foglalkozásokat. Ezeknek célja az abszolváló vizsgára szükséges nyelvtani turbó után a kommunikációra fektetni a hangsúlyt, olyan témák bevezetésével, melyek hosszú távon a mindennapi boldoguláshoz is elengedhetetlenek. Ugyanakkor ez a fajta nyelvtanulás hozzásegíti a résztvevőket, hogy merjenek saját fogalmazásban elmondani véleményt, ami fontos része az érettségi vizsgakövetelményeknek is.

 

Román érettségi felkészítő
A XII. osztályos diákoknak sincs oka elkeseredni, mert újra ajánljuk érettségi felkészítőnket is.

A korábbi visszajelzések alapján egy hosszú iskolai nap után az aktív 3 órás odafigyelés a diákoknak nehezére esett. Mivel most korábban kezdünk, terveink szerint heti 2 órával, hosszabb ideig nyugodtabb tempóval lehet haladni, és nem viseli meg annyira a résztvevőket.

A felkészítők során az érettségi vizsgatétel felépítése alapján 3 modulon keresztül a következő témák lesznek kibontva:


Az I. modul a lírai, elbeszélő vagy drámai szöveget tartalmazza, amelyben a következők az elvárások: központozási elemek szerepe és jelentősége a szövegben; az elbeszélő látásmód típusainak felismerése, a lírikus Én szótani és nyelvtani megjelenéseinek és a direkt beszéd jeleinek felismerése; két irodalmi téma/motívum megvilágítása; a tér és idő-t meghatározó kifejezésformák felismerése és célja; az epikus, drámai és lírai műfajt jellemző eszközök kiemelése. Ezek az elvárások nem okoznak komoly problémát a diákok körében, mert az irodalomelmélet anyagához kapcsolódnak, konkrét „sablonok”, könnyen elsajátítható ismereteket tartalmaznak.
A II. modul egy érvelő szöveg szerkesztését tartalmazza egy megadott témakör szerint. Az elmúlt évek tapasztalatára alapozva ezen a területen vannak a legnagyobb hiányosságok. Ebben a modulban a hangsúly a szókincsfejlesztésen és mondatalkotáson van, mely szükséges az egyéni érvelése alátámasztásához.

A III. modul egy ismert elbeszélő, lírai vagy drámai szöveg témájáról és szemléletéről megírt esszé/egy elbeszélő vagy drámai szöveg szereplője személyiségének felépítési sajátosságai/egy ismert elbeszélő vagy drámai szöveg szereplőinek kapcsolata, annak jellemzése.

Hangsúlyt fektetünk a diákok egyéni tanulási képességeinek, akaraterejének és következetességének a fejlesztésére, mivel ez okozza a legtöbb nehézséget.

Minden modult teszt zár, az elért eredmény alapján szülő és diák egyaránt követni tudja a haladás mértékét.

Néhány vélemény az érettségi felkészítőre járó diákok tapasztalataiból:

„Figyelmes volt a tanárnő, ugyanakkor pontos. Kaptunk sablonokat, amik hasznosak voltak a felkészülésben. Örültem, hogy szerveztek külön tanulásmódszertant. A javaslatom az lenne, hogy három óra helyett legyen inkább két óra egy alkalom, mert nagyon nehéz 3 órát figyelni.” (Kencse Zsuzsa-Réka, román I. csoport)

„Jó volt, hogy nyelvtant is tanultunk. Segítettek a felkészülésben az előkészített sablonok.” (Tófalvi Nóra, román II. csoport)

„Mindenképp meg voltam elégedve mind a tanárnővel, mind azzal, hogy a II. tételt kidolgozta. Örültem, hogy bővítettük a nyelvtani ismereteket és a szókincset. A javaslatom, hogy legyen több egyéni feladat.” (Mihály Boróka, román II. csoport)

„Tetszett, hogy román nyelven kommunikáltunk. Mindig jókedv volt a csoportban. És nagyon segítőkész volt a tanárnő.” (Fancsali-Boldizsár Noémi, román I. csoport)

„Segített a felkészülésben, hogy a tanárnő nyitott és közvetlen volt velünk szemben. Mutatott tanulási technikákat, amiket alkalmazni tudunk. Javaslatom az lenne, hogy legyen az órákba belecsempészve egy-két szerepjáték román nyelven. Inkább legyen több alkalom egy héten, de három órán keresztül lehetetlen végig figyelni.” (egy diák a III. csoportból)

„Pörgős órák voltak, hasznos információkkal gazdagodtunk. Átismételtük részletesen az alapokat. A tanárnőn látszott, hogy tapasztalt és a nagy tudása sokat segített. A javaslatom az lenne, hogy legyen több csoportmunka, hanganyag. Legyenek rövidebbek az órák.” (egy diák a román III. csoportból)

„Nagy segítség volt, hogy a tanár mindig biztatott, és segítőkész volt. A legfontosabb, hogy az érettségi anyag a lehető legmegérthetőbb módon volt leadva. Állandó segítséget kaptunk a feladatok megoldásában. Mindig remek hangulat uralkodott az órák során.” (egy diák a matek III. csoportból)

„Meg voltam elégedve a megfelelő munkamorállal, az empátiával és a rugalmassággal. Javaslatom az lenne, hogy hagyjanak házi feladatot, mert az eszközölné a rendszeres tanulást. És jó lenne, ha lenne táblánál történő feladatvégzés.” (Stefán Nikoletta, matek II. csoport)

„Meg voltam elégedve a tanár úr magyarázási módjával, a mindig pontos kezdéssel. Jó volt a csapat és a hangulat.” (Jobb Lehel, matek I. csoport)

„Meg voltam elégedve a tanárral, a magyarázataival, hogy mindig időben voltunk értesítve mindenről, a pontossággal.” (Boros Kálmán, matek I. csoport)

Top
A szek.ro weboldal sütiket (cookie-kat) használ a jobb felhasználói élmény érdekében. Ha továbbra is használja ezt a weboldalt ön beleegyezik a cookie-k használatába. Bővebben...